BSHV
Be'er Sheva

סטטוס תחרות

מיקום באר שבע

שטח 1552מ"ר

קטגוריה ציבורי

קרדיט

רנדר: BENYO

 

 

המרכז הטיפולי החדש הוא קומפלקס פשוט בצורתו ובהיקפו, אשר מעבר למתן מענה ברמה הפונקציונאלית הוא שואף להשתלב בסביבתו הן ברמה האסתטית הן ברמה הקהילתית, כל זאת תוך יצירת מרחבים פתוחים שאינם תחומים וסגורים בתוך המרכז בלבד. הוא מורכב משלושה מבנים המופרדים זה מזה על ידי חצרות וצמחיה: קומפוזיציה של נפחים בעלי גיאומטריה ברורה ופשוטה (ביתנים), דומים אך שונים, אשר חוזרים על עצמם בתצורות ובמיקומים שונים במרחב ומקושרים ביניהם על ידי מעברים פנימיים מקורים. הטופוגרפיה הטבעית של האזור משתלבת בטופוגרפיה המלאכותית הנוצרת משיפועי הגגות המשתנים. הנוף הטבעי והמלאכותי נעים האחד מעל ולצד השני ויוצרים חזיתות המשתנות בהתאם לנקודת המבט ולמיקום המתבונן במרחב. "היפוך" השיפועים בין שביל הולכי הרגל לבין שיפועי הגגות, יוצר חזית עשירה ומגוונת, בה משתלבים משחקי אור וצל אשר מתעתעים, יוצרים ומעלימים צורות ונפחים. תפקידו של החוץ לא נופל מתפקידו של הפנים: החללים הפנימיים מיועדים למטופליו באופן בלעדי בעוד שמרחבי החוץ מכוונים לשימוש מעורב על ידי מטופלים, צוות ותושבי הסביבה. כל זאת תוך שמירה על כבוד הדדי וזכות לפרטיות של כל הצדדים. קיימים במבנה שני סוגי חוץ: הראשון, חצרות וגינות חיצוניות הסובבות את שלושת חלקי הפרויקט ומאפשרות פעילות שיקומית וטיפולית באוויר הפתוח. החצר הפונה אל הרחוב מקשרת בין שכונת המגורים הסמוכה לבין המרכז הטיפולי ויוצרת נקודת מפגש מרחבית בין המטופלים והקהילה. הסוג השני הוא חוץ פנימי: בלב כל אחד משלושת המבנים ממוקם פטיו פנימי לא מקורה היוצר סדרה של חזיתות נוספות ומעניק שפע של אור טבעי לכל המעברים הפנימיים. למעשה "החוץ" מלווה את המתבונן בכל חלקי המרכז, החל מחצרות הכניסה, דרך כיתות וחדרי טיפול הפונים אל גינות בין המבנים ולבסוף במעברים הפנימיים הגובלים בפטיו הפנימי. זהו מרחב חוץ אינטימי ומוגן, המוקדש באופן בלעדי למטופלים ולמטפלים. הושם דגש מיוחד על השימוש באור טבעי והכנסתו אל החללים הפנימיים, תוך שמירה על פרטיות ואינטימיות. החלונות הפונים לפטיו מתוכננים כדי לאפשר מבטים ממספר מיקומים ומצבים גופניים (שכיבה, ישיבה, עמידה). החלון בצורתו ובמיקומו המסוימים הוא רגע; הוא מקום של שהייה, התבוננות, דו שיח.

BSHV01BSHV01
BSHV02BSHV02
BSHV04BSHV04
BSHV03BSHV03
[unex_ce_button id="content_w830aa7zd" button_text_color="#ec685b" button_font="light" button_font_size="24px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ffffff" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="2px" button_border_color="#ec685b" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#ec685b" button_border_hover_color="#ec685b" button_link="/contact" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="1" in_column=""]Get in touch![/ce_button]